Citizen Bitcoin

Een podcast van Brady waarin hij met andere Bitcoiners over een groot aantal onderwerpen praat.